Horisonts uppdrag

Vårt vanligaste uppdrag är att tillsammans med en användare prova ut den bästa utrustningen och sedan följa användaren och hjälpa till med det som behövs av installationer, utbildning, service och support. Men vi arbetar också bland annat med:
· Expertstöd kring hjälpmedel för personer med synskador eller dövblindhet.
· Anpassning av offentliga tillgänglighetsutrustningar på bibliotek, skolor mm.
· Utbildning av personal som i sitt arbete möter människor med synskador.
· Översättning av hjälpmedelsprogram, bland annat JAWS™.
· Föreläsningar om design för synskadade.
· Utveckling av produkter, metoder och teknik inom utvecklingsprojekt.