Information om Horisont

Utöver vår erfarenhet och kunskap om vilka konsekvenser en synskada kan föra med sig har vi också en bred kunskap om inställning och användning av datorer i stort, och en specialistkompetens i hjälpmedel för datoranvändare med synskador. När det gäller hjälpmedel har vi även kunskap om teknik som inte behöver vara direkt datorkopplad, som mobiltelefoner, GPS-navigering, talboksläsare (DAISY-spelare) och förstorande kamerasystem.

Våra vanligaste uppdrag är att utföra utprovningar, anpassningar, installationer, support och utbildning för datoranvändare med synskador. Utifrån den erfarenhet och kunskap vi fått och får från den verksamheten har vi även fått uppdrag som att översätta hjälpmedelsprogram, utbilda kringpersonal, informera om möjligheter osv.

Vårt mål är att utifrån varje persons unika förutsättningar, drömmar och behov kunna föreslå de bästa lösningarna. För att man alltid ska kunna lita på att vi föreslår den bästa produkten, säljer vi inga produkter själva. Däremot har vi nära kontakt med många leverantörer och utvecklare av hjälpmedel. Vi kan naturligtvis även hjälpa till med inköp av de valda produkterna, men detta sker då direkt från en återförsäljare.
Vår lokal ligger i Lund, men största delen av vår verksamhet sker ute hos användarna eller på distans men med direktkontakt med användaren.


Ögonvårdspriset 2014

Ett varmt, innerligt och ödmjukt tack till Synskadades Riksförbund (SRF), de som nominerade oss och alla som gratulerat oss till Ögonvårdspriset 2014! SRF:s ordförande Håkan Thomsson kallade det ett ”Inspirationspris”, och vi känner oss oerhört inspirerade att fortsätta vårt arbete!

Foto av prisutdelningen med Åsa Nilsson, Ulf Larsson, Håkan Thomsson och Karin Jönsson.

Foto: Synskadades Riksförbund

Informationsbroschyr i word-format