Horisonts kunder

Vi utför idag uppdrag åt bland andra:
· Region Skåne: Dataresurscentret KommSyn, Dövblindteamet och Synenheterna.
· Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor.
· Arbetsförmedlingen, framför allt via AR-Enheterna Syn Döv Hörsel.
· Landstingen i Jönköpings län: Syncentralen.
· Försäkringskassan
· Lunds tekniska högskola: Certec.
· Enskilda användare, arbetsgivare och mindre företag.