Horisonts kunder

Vi utför idag uppdrag åt bland andra:
· Region Skåne: Dataresurscentret DAHJM, Dövblindteamet och Synenheterna.

· Landstingen i Jönköpings län: Syncentralen.

· Försäkringskassan

· Arbetsförmedlingen, framför allt via Arbetsförmedlingen Rehabilitering.

· Lunds tekniska högskola: Certec.

· Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor.

· Enskilda användare, arbetsgivare och mindre företag.