Personal

Horisont består av Karin Jönsson och Ulf Larsson. Vi har arbetat tillsammans sedan 1987 och startade tillsammans Horisont år 2000. Från 1987 till 2000 arbetade vi på AmuHadar i Malmö och var med om att bygga upp verksamheten för synskadade där från grunden.

Vi har båda bred kunskap om och erfarenhet av datorer och hjälpmedel för synskadade. I ett litet företag som vårt hjälps vi naturligtvis åt med de flesta arbetsuppgifter. Eftersom hela vår grundtanke utgår från en helhetssyn på den enskilda användarens behov och önskemål, så delar vi inte på teknik och pedagogik eftersom dessa två måste höra ihop för att resultatet ska bli bra.
Naturligtvis finns det kunskaper vi saknar, och därför har vi under åren byggt upp ett stort nätverk av kontakter med företag och organisationer som vi kan samverka med eller rekommendera vid behov.

Foto på Ulf och Karin.


Karin Jönsson

Karin är född på 60-talet. Hon började arbeta med datorer för användare med synskador på AmuHadar 1987 och har arbetat inom det området sedan dess. Hon har under åren också arbetat mycket med människor som utöver synskadan även har andra funktionshinder, och med barn med synskador. Det är även hon som har huvudansvaret för Horisonts del av översättningen av hjälpmedel, bland annat JAWS™.

Utöver de tjänster som säljs till kunderna har hon idag huvudansvaret för Horisonts administration och ekonomi.

Du når henne via
Epost:karin@horisont.nu
Mobiltelefon: 0733-30 40 21


Ulf Larsson

Ulf är född på 50-talet, är lärare och själv synskadad. Utöver lärare har han även arbetat som lastbilschaufför, verkstadstekniker, truckförare och ombudsman inom Synskadades Riksförbund i Skåne. Han har mycket djup kunskap om funktionshindrets påverkan i livet som helhet, och har lätt för att hitta nya möjligheter utifrån varje människas unika situation.

Ulf har arbetat med datorhjälpmedel för synskadade sedan tidigt 80-tal och var den som hade huvudansvaret för att bygga upp verksamheten för synskadade inom AmuHadar (har bytt namn och ägare sen dess och heter numera Iris Hadar).

Du når honom via
Epost: ulf@horisont.nu
Mobiltelefon: 0733-30 40 22